Ik Zie Wat Jij Niet Ziet

Gedicht

Nederlands


Ik zie ik zie wat jij niet ziet.


Daar waar wij voor poepchinees worden uitgemaakt,

zie ik een land dat de zeven zeeën heeft

overwonnen, maar waar het een onbegonnen

werk is om uit te leggen dat niet alle Aziaten Chinees zijn.


Waar Hanky Panky Shanghai in scholen wordt gezongen,

zie ik een land van democratie en rechtspraak,

maar waar rechters spreken met witte tongen

wanneer Aziaten worden bezongen op de

meest racistische en haatdragende manier.


Waar onwetende tongen verstommen, elke

keer wanneer ze in gebreke blijven om jouw

naam goed uit te spreken, maar zonder

problemen binnen de kortste keren leren

hoe je Danaerys Targaryen zegt.


Waar jij mij uitscheldt voor hondenvreter,

zie ik een land dat eeuwen lang heeft gegeten

van een onrechtmatig toegeëigende rijsttafel.

Maar desondanks de Aziatische culturele diversiteit

en rijkdommen niet op hun waarde kan schatten.


Ik zie meer dan 1 miljoen in Nederland wonende

Aziaten: genegeerde mensen, vergeten verhalen,

en tientallen talen gesproken door stille tongen

die noodgedwongen in de schaduw van de

samenleving leven.

 

Ik zie een land vastgeroest in ontkenning over

racisme, en dat tegelijkertijd de identiteiten van

deze mensen witwast alsof wij niet bestaan.


Ik zie ons staan

daar aan de zijkant van onze zogenaamde beschaving,

als een bijproduct van kolonialisme en slavernij,

wachtend, hopend dat we eindelijk gezien en erkend mogen worden.


Ik zie ik zie wat jij niet ziet.


Ik zie 1e, 2e, 3e generatie Aziatische Nederlanders.

Ik zie woede.

Ik zie pijn.

Ik zie open wonden.

Ik zie geschonden vertrouwen.

Ik zie een rijke geschiedenis.

Ik zie culturele verscheidenheid.

Ik zie ontelbare identiteiten.

Ik zie volwaardige mensen.

Ik zie dromen.

Ik zie wensen.

Ik zie ambitie.

Ik zie emoties.

Ik zie toekomst.

Ik zie trots.

 

Ik zie ik zie wat jij niet ziet.

Poem

English


I spy with my little eye.


Where we are called Ching Chang Chong

I see a country that has conquered the seven
seas, but where it seems impossible

to explain that not all Asians are Chinese


I see a country of democracy and justice,

but where justice is blind to the injustice of Asians
being publicly addressed in hateful ways, and schools
teaching kids to sing anti-Asian racist songs.


Where ignorant voices, time and time again,
fail pronouncing your name correctly,
but without complaining quickly learn

how to say Danaerys Targaryen.


Where I am being called a dog eater
I see a country that for centuries has
satisfied its insatiable hunger for violence
by stealing treasures from Asian countries,
but to this day, still won’t appreciate
Asian cultural diversity.


I see more than 1 million Asians living in The Netherlands:

ignored identities, forgotten stories, and many
languages ​​spoken by silent voices who had no
choice but to live in the margins of society.

 

I see a country stuck in denial about

racism, all the while whitewashing
Asian identities as if we don't exist.

 

I see us standing there at the edge of our so-called

civil society, as a byproduct of colonialism and slavery,

waiting hoping that one day we will finally be seen and acknowledged.


I spy with my little eye.


I see 1st, 2nd, 3rd generation Asian Dutch.

I see anger.

I see pain.

I see trauma.

I see broken trust.

I see a rich history.

I see cultural diversity.

I see numerous identities.

I see human beings.

I see dreams.

I see wishes.

I see ambitions.

I see emotions.

I see futures.

I see pride.

 

I spy with my little eye.